Mặt Trời Chìm Đáy Biển: Những Người Mang Hy Vọng

Diễn viên:Shun Oguri Anne Watanabe Ken'ichi Matsuyama 

Đạo diễn:Hirano Shunichi Doi Nobuhiro 

Thể loại:Phiêu,Lưu,Phim,BộNhật Bản2021

Copyright © 2024